کفش‌های ورزشی با اندازه مناسب بخش ضروری انجام هر تمرين ورزشی است. اما يافتن کفش مناسب می‌تواند يک چالش باشد.
● برخی از اصول راهنما برای انتخاب کفش مناسب ورزشی اينها هستند:
▪ به علت آن که پاها در حين فعاليت ورم می‌کنند، هميشه کفش را در بعدازظهر يا پس از فعاليت امتحان کنيد.
▪ کفش‌ها را با همان جورابی امتحان کنيد که عادت داريد در ضمن تمرين بپوشيد.
▪ اطمينان حاصل کنيد که وقتی بندهای کفش را می‌بنديد، پنجه‌های پای‌تان به آسانی حرکت نمی‌کند و پاشنه پاهايتان هنگام راه رفتن نمی‌لغزد.
▪ چند قدمی در مغازه راه برويد يا بدويد تا مطمئن شويد که کفش‌ها راحت هستند. کفش ورزشی را نبايد به زور به پا کرد.
▪ وقتی می‌‌خواهيد کفش را امتحان کنيد، بندهای آن را محکم ببنديد مانند اينکه می‌خواهيد فعاليت ورزشی را آغاز کنيد.
▪ اگر به طور مرتب يک تمرين ورزشی را انجام می‌دهيد، کفشی را بخريد که خاص ورزشی باشد که آن را انجام می‌دهيد.

متخصصان معتقدند استفاده از کفش های غيراستاندارد حتی بر اعصاب و روان و راندمان کار انسان نيز تاثير نامطلوبی می گذارد. از مهم ترين اعضايی که ارتباط مستقيم با پا دارد، کمر و ستون فقرات است که بيش ترين آسيب را از کفش غيراستاندارد می بيند. همچنين استفاده از اين قبيل کفش ها موجب اختلال در راه رفتن و تعادل می شود.در هنگام ورزش کردن نيز استفاده از کفش مخصوص هر رشته ورزشی اهميت فوق العاده ای دارد چرا که هر ورزش شامل فعاليت ها، تحرکات و شرايط خاص خود است و لازم است از کفش مخصوص آن رشته استفاده شود.

 

ويژگيهای عمومی کفش ورزشی

رشته های ورزشی مختلف به کفشهای خاصی نياز دارند، اما برخی ويژگيهای عمومی در کفش برای همه رشته ها يکسان است.

علاوه بر ويژگيهای متداول در کفشهای معمولی که افراد عادی می‌پوشند، کفشهای ورزشی بايد ضمن دارا بودن آن ويژگيها،‌ ملحقات خاصی داشته باشند يا در برخی قسمتها عناصر بنيادی و برجسته ای را دارا باشند. سه عنصر بنيادی در همه کفشـهای خوب ورزشی عبارتنداز:

1-انعطاف پذيری برای تمامی حرکات مختلف پا،

2- ثبات يا استحکام برای حمايت و حفاظت از چرخشهای ناگهانی،

3- لايه گذاری مناسب برای جذب ضربه و راحتی کل پا.

ساير قسمتهای که يک کفش ورزشی بايد داشته باشند، عبارتند از:

1 ـ قسمت جلوی کفش در ناحيه پنجه که فضای کافی را برای حرکت انگشتان فراهم کند

.2 ـ محافظ مچ پا که از اين ناحيه محافظت می کند .

3 ـ زبانه کفش نرم و بلند که از فشار بند يا الحاقات مربوط به آن جلو گيری می‌کند.

4 ـ تخت بيرونی يا خارجی کفش که امکان حرکت رو به جلو، کشش و جذب ضربه را داشته باشد.

5 ـ همچنين کف داخلی کفش بايد نرم و دارای قوس مناسب برای پا باشد.

6 ـ محافظ پاشنه پا که بايد پاشنه را محکم و ثابت نگهدارد

کفش فوتبال
فوتبال پرطرفدارترين رشته ورزشی است بر همين اساس بازار کفش اين رشته مملو از مارک های متعدد داخلی و خارجی اعم از مرغوب و نامرغوب است.
مهم ترين نکات در مورد کفش فوتبال، استوک و رويه کفش است. استوک برای جلوگيری از ليز خوردن و رويه جهت بازی با توپ از مهم ترين کفشهای فوتبال هستند.