سایت تولیدی کفش مدرن با هدف معرفی بیشتر برند به کاربران و گسترش بازار در تاریخ 90/9/90  افتتاح میگردد .